Evy van Kempen Foundation

Deze foundation zet zich in voor ouders die door de ziekte van hun kind in financiële nood zijn gekomen. IBAN: NL52 RABO 0140040056 te Udenhout

Hulp nodig?

Om een aanvraag voor financiële ondersteuning bij de Evy van Kempen Foundation in te dienen moet u voldoen aan de volgende criteria:

• Uw kind is niet ouder dan 18 jaar
(met uitzondering van kinderen ouder dan 18 jaar die niet in aanmerking komen voor de Wajong uitkering)

• Uw kind is onder behandeling van een specialist in het ziekenhuis.

• U kunt aantonen dat medicijnen/hulpmiddelen niet vergoed worden door uw zorgverzekering en/of u kunt aantonen dat u door de ziekte van uw kind niet in staat bent om financieel rond te komen.

Graag ontvangen we bij een aanvraag de volgende gegevens:

– Een korte samenvatting/beschrijving van uw gezinssituatie.
– ziekte kind
– uw inkomsten (werk/onbetaald zorgverlof/ pgb/ uitkering enz.)
– Waar u ondersteuning voor aan wilt vragen

– Contactgegevens van uw (medisch)maatschappelijk werker of van de behandelende arts.

– Uw contactgegevens

Mail uw aanvraag naar: evyvankempenfoundation@gmail.com